Restauración del campanario de la Seu Vella. Natur System

CAMPANAR DE LA SEU VELLA


Restauració històrico artística

Restauració del campanar de la Seu Vella, Lleida

L’objecte de les obres es un conjunt d’edificacions que al llarg d’uns cinc-cents anys es va anar construint, embellint, modificant i substituint en funció de les necessitats derivades del seu caràcter catedralici. Actualment la Seu Vella ja no es catedral de Lleida ni caserna militar. Es un conjunt monumental, el més important i valuós de la ciutat, al mateix temps que el més emblemàtic per ser l’element que la caracteritza. El campanar de la Seu Vella va ser construït al llarg del segle XIV i durant el primer terç del segle XV, paral·lelament a la construcció de la façana de ponent, com a part integrant d’aquesta, es va erigir en l’angle sud de la façana, als peus del claustre.