Restauración de casa Ramos, Barcelona. - Natur System

CASA RAMOS


Façanes

Restauració de la casa Ramos

Restauració i consolidació de l’estuc i pedra natural de les façanes de la Casa Ramos, edifici inclòs en el Catàleg del Patrimoni Històric Artístic de la ciutat de Barcelona.