Restauración de la catedral de Girona. - Natur System

CATEDRAL DE GIRONA


Restauració històrico artística

Restauració de la catedral de Girona

Restauració de la façana nord i vidrieres de la Catedral de Girona.