REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN DE SANT SALVADOR DEL HOSPITAL DE SANT PAU

PAVELLÓ DE SANT SALVADOR DE L’HOSPITAL DE SANT PAU, BARCELONA


Restauració històrico artística

Rehabilitació del Pavelló de Sant Salvador de l’Hospital de Sant Pau

L’ús final és un museu dedicat a la figura d’en Lluís Domènech i Muntaner, i del modernisme i les seves obres. El museu en sí, s’ha concebut amb doble finalitat, la restauració de l’edifici en si, i el contingut interior, drac central i exposició realitzat per museografia. Les feines realitzades per Natur System, han estat tota la rehabilitació i restauració interior. L’acabat del paviment ha estat amb la fabricació i col·locació de 54.000 peces hidràuliques hexagonals, realitzades manualment igual que l’original. El conjunt de la sala parets i sostres s’han restaurat en la totalitat, i s’han realitzat dibuixos i peces ceràmiques noves, fabricades també manualment i col·locades amb mètodes tradicionals. En total un conjunt de unes 40 tipologies diferents i 15.000 peces noves. Per últim fer especial menció la execució de tota la escala històrica, partint únicament de la caixa d’escala. S’ha realitzat volta a la catalana fent els trams amb arc i punt, i rajol antic. L’escala s’ha revestit exactament igual que la existent amb marbre, ceràmica i estuc, com la va concebre en Lluís Domènech, però apte per els actuals usos i normatives per edificis de publica concurrència.