Skip to main content

Avís Legal

1. Dades d'inteficació

Esteu visitant el web www.natursystem.com, titularitat de NATUR SYSTEM S.L. (en endavant L'EMPRESA). Domicili Social: Pl. d'Europa 2-4, Torre Copisa 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Telèfon: 932530150 B-59447383 Dades mercantils: inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43858, Foli 34, Full B-7591

2. Aceptació de l'usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés i l’ús del web www.natursystem.com (en endavant, “el Web”) que L’EMPRESA posa a disposició dels usuaris d’internet. S’entén per usuari la persona que accedeix, navega, utilitza o participa en els serveis i activitats del Web. L’accés i la navegació d’un usuari pel Web implica l’acceptació sense reserves de l’Avís Legal que l’Empresa tingui publicat en el moment de l’accés, el qual estarà sempre disponible per als usuaris. El contingut, les activitats i els serveis inclosos en el Web no estan concebuts ni adreçats a persones residents en jurisdiccions on no es trobin degudament autoritzats.

3. Ús del Web

3.1. L’usuari es compromet a utilitzar el Web, el contingut i els serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. Igualment, l’usuari es compromet a no utilitzar el Web ni els serveis que s’hi ofereixen amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, que contravinguin els interessos o drets de tercers o que, d’alguna manera, puguin malmetre, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis o impedir-ne un ús normal per altres usuaris.

3.2. L’usuari es compromet explícitament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, malmetre les dades, programes o documents electrònics o altres que es troben al Web.

3.3. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals L’EMPRESA presta el servei, i a no dur a terme accions que malmetin o interrompin els sistemes o serveis esmentats o hi generin errors.

3.4. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o cap altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar cap mena d’alteració en els sistemes informàtics de L’EMPRESA o de tercers.

3.5. L’usuari es compromet a no obtenir informació, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general cap mena de material accessible a través del Web o dels serveis que s’hi ofereixen.

4. Accés al web i contrasenyes

4.1. L’accés al Web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït.

4.2. Per donar-vos d’alta com a “usuari candidat” haureu d’enregistrar-vos mitjançant l’eina “Feina” (empleo) i aportar les dades personals que us sol·liciten, així com crear un compte i una contrasenya. En aquest sentit, sereu responsable d’aportar informació verídica i lícita, i us comprometeu a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. Igualment sereu responsable de la custòdia adequada i de la confidencialitat de qualsevol identificador o contrasenya, i us comprometeu a no cedir-ne l’ús a tercers, de manera temporal o permanent, ni permetre-hi l’accés a altres persones. Serà responsabilitat vostra l’ús dels serveis per part de tercers il·legítims que utilitzin amb aquest fi una contrasenya a causa de l’ús no diligent o de la pèrdua de la contrasenya per part de l’usuari.

4.3. Per a l’accés a la “Intranet” caldrà que l’empleat de l’Empresa utilitzi la contrasenya assignada per l’Empresa per aquesta finalitat. En aquest sentit, l’empleat es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-la en secret. Igualment, l’empleat serà responsable de la custòdia adequada i de la confidencialitat de qualsevol identificador o contrasenya que l’Empresa li faciliti, i es compromet a no cedir-ne l’ús a tercers, de manera temporal o permanent, ni permetre-hi l’accés a altres persones. Serà responsabilitat de l’empleat l’ús de la intranet per part de tercers il·legítims que utilitzin amb aquest fi una contrasenya a causa de l’ús no diligent o de la pèrdua de la contrasenya per part de l’empleat.

4.4. Tant l’usuari com l’empleat, en cada cas, estaran obligats a notificar de manera immediata a L’EMPRESA qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors o les contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat, per tal de cancel·lar-los immediatament. Mentre no es comuniquin aquests fets, L’EMPRESA quedarà exempta de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per part de tercers no autoritzats.

5. Modificació de les condicions de l'Avís Legal

L’EMPRESA es reserva explícitament el dret a modificar el present Avís Legal.

6. Limitació de garanties i responsabilitats

L’EMPRESA es compromet a fer tots els esforços possibles per evitar qualsevol error en el contingut del Web. En qualsevol cas, L’EMPRESA quedarà exempta de tota responsabilitat derivada de possibles errors en el contingut del Web sempre que aquests no li siguin imputables d’acord amb la legislació vigent.

7. Propietat intel·lectual i industrial

7.1. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual del Web www.grupocopisa.com i del seu contingut (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, programari) pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a L’EMPRESA o, en el seu cas, a terceres persones.

7.2. Es prohibeix explícitament la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part del contingut d’aquest Web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de L’EMPRESA. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de titularitat de L’EMPRESA o de tercers.

7.3. L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que ho faci únicament i exclusiva per al seu ús personal i privat. Per tant, queda terminantment prohibit el seu ús amb finalitats comercials, la seva distribució i la seva modificació, alteració o descompilació.

8. Enllaços a tercers

8.1. En el supòsit que el Web ofereixi enllaços o hipervincles cap a altres llocs de internet, L’EMPRESA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas L’EMPRESA assumirà responsabilitats pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa ni la constitucionalitat de qualsevol material o informació en cap dels hipervincles o altres llocs d’internet.

8.2. Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de L’EMPRESA.

8.3. L’EMPRESA tan sols autoritza les mencions al seu contingut en altres llocs Web, amb el tractament que els seus operadors considerin adient, sempre que aquest sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixi sense autorització el contingut de L’EMPRESA.

9. Llei i jurisdicció

Totes les discrepàncies que sorgeixin entre L’EMPRESA i l’usuari pel que fa a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en cas que no hi siguin previstes, d’acord amb la legislació espanyola. En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o l’aplicació del present avís legal, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran de l’assumpte, seran aquells del domicili de l’usuari, sempre que aquest sigui una persona física. Tanmateix, en cas que l’usuari sigui una empresa, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia explícita a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya). L’EMPRESA perseguirà l’incompliment del present Avís Legal, així com qualsevol ús indegut del Web, i exercirà totes les accions civils i penals que puguin correspondre-li i a les quals tingui dret.