Skip to main content

Rehabilitació
d'edificis

Edificis
residencials

Residencial unifamiliar

Edificios residenciales

La rehabilitació d'un edifici sempre planteja la conservació d'alguns espais i la creació d'altres nous, la substitució d'alguns materials per uns altres més adequats, l'adaptació dels interiors als nous usos de l'edifici i els nous models de vida. La nostra experiència en rehabilitació ens permet afrontar projectes molt complexos.

Edificis no
residencials

Edificios residenciales y no residenciales

Edificios no residenciales

L'especialització de Natur System i la dedicació del nostre equip ens ha permès arribar a projectes molt diversos i tècnicament complexos, sempre respectant la història, l'entorn i la seva sostenibilitat. La singularitat de cada projectes es veu reflectit en el resultat final de l'obra i en la complexitat dels processos de cada fase executada.

La singularitat de cada projectes es reflecteix en el resultat final de l'obra.