Skip to main content

Comunitat
de propietaris

Rehabilitación comunidad de propietarios
Rehabilitación comunidad de propietarios

Serveis integrals
de gestió de comunitats

Servicios integrales de gestión de comunidades

Mantenir els edificis en bon estat i millorar el seu rendiment en eficiència energètica és la nostra especialitat.

Elaborem el llibre de l'edifici i la redacció del projecte de rehabilitació, utilitzem IA per a detectar les patologies que a simple vista no es visualitzen, estalviant temps, diners i sense risc per als nostres especialistes, evitant que accedeixin a llocs inaccessibles amb els mètodes tradicionals. Realitzem una auditoria completa, per a una rehabilitació perfecta.

Tramitem les ajudes que actualment estan vigents com els Next Generation, (a través d'aquestes ajudes les quotes es redueixen al mínim). En cas de ser necessari, disposem d'ajudes al finançament amb agents gestors bancaris externs.

Tramitem les ajudes que actualment estan vigents com els Next Generation.

Què és la rehabilitació d'edificis de comunitats de propietaris?

Igual que un habitatge particular, una comunitat de propietaris necessita cada cert temps, obres per millorar els elements comuns de la finca, façanes, patis, cobertes, … Aquestes obres es poden emmarcar en dues tipologies:

Actuacions necessàries: tenen caràcter obligatori. Aquelles que garanteixen el deure conservació de l'immoble i de les instal·lacions comunes. La seva finalitat és complir els requisits bàsics de seguretat, accessibilitat i habitabilitat.

Actuacions de millora: no són de caràcter obligatori, però augmenten la qualitat i comoditat de l'immoble.

Quins tipus de millores es poden finançar a través dels ajuts de NextGeneration?

Les reformes finançables han de tenir com a finalitat reduir almenys el 7% de la demanda energètica de calefacció i aire condicionat, rebaixar el consum d'energia primària no renovable el 30% o substituir elements constructius de l'envolupant tèrmica de la façana i cobertes. Se subvencionen, per exemple, el canvi de finestres, la millora de l'aïllament de l'envoltant, la instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques, de sistemes d'aerotèrmia, etc.

Per què és important la rehabilitació d'edificis de comunitats de propietaris?

La rehabilitació dels edificis és una necessitat periòdica, ja que amb el pas del temps els edificis es van deteriorant degut principalment als efectes del clima i la contaminació.

Una bona rehabilitació, manté en condicions la salut de l'edifici i millora la seva eficiència energètica.

Com es pot beneficiar la meva comunitat de propietaris del programa NextGeneration?

Els ajuts Next Generation serveixen per finançar obres a la comunitat de propietaris que suposin una reducció del 30% del consum de l'energia primària no renovable, així com aquelles que donin lloc a una reducció de la demanda de calefacció o refrigeració.

Qui pot sol·licitar els ajuts a la rehabilitació de vivendes?

Podeu sol·licitar aquest tipus d'ajuts, tant habitatges unifamiliars com habitatges de comunitats de veïns.

Quins requisits he de complir per sol·licitar les ajudes Next Generation?

Ha de ser un habitatge construït abans del 1996, a excepció que s'hagi fet alguna obra per millorar l'accessibilitat o l'eficiència energètica.

En el cas dels habitatges unifamiliars, ha de ser 100% el domicili habitual i permanent. En canvi, en el cas de les comunitats de veïns, el 70% de la superfície de l'edifici (exclosa la planta baixa) ha de ser d'ús residencial i el 50% de domicili habitual.