Skip to main content

Construcció d'obra nova

Edificis residencials i no residencials

Casa unifamiliar calle Margarita Xirgu, Sitges

Edifici plurifamiliar al carrer Joaquim Valls 45-49, Barcelona

Edifici plurifamiliar de 18 habitatges, local i places d'aparcament. execució de 2 soterranis, planta baixa més 4 sobre rasant. En aquesta construcció s'han adoptat diverses mesures d'estalvi energètic com el revestiment de les façanes que s'ha realitzat amb SATE (Sistema d'Aïllament Tèrmic Exterior) que garanteix disminucions molt importants de l'energia dissipada cap a l'exterior, aconseguint un estalvi energètic continu i consistent. Els tancaments practicables utilitzats s'han dimensionat de manera òptima i es disposa d'elements físics de control solar, les instal·lacions s'han fet amb aerotèrmia.⁣