Skip to main content

Construcció d'obra nova

Edificis residencials i no residencials

Casa unifamiliar calle Margarita Xirgu, Sitges

Nova edificació i reforma de l'existent a l'escola La Mar Bella, Barcelona, Sitges

El projecte planteja tota l'operació en tres edificis interconnectats entre ells:

En l'edifici A se contempla la rehabilitació i reforma de l'edifici existent.

El nou edifici B, compost per quatre plantes i planta coberta, està destinat a albergar en planta baixa, despatxos tutoria, secretaria, cap d'estudis, direcció i conserge.

La fonamentació de l'edifici C, és a base de pantalles de formigó armat amb els seus enceps i travades corresponents.