Natur System


Mig segle rehabilitant barcelona

Natur System, S.L. és una empresa constructora amb una trajectòria de més de 50 anys que ha estat pionera a Barcelona i s’ha especialitzat en l’actuació sobre el patrimoni arquitectònic ja existent, capacitada i qualificada per a dur a terme qualsevol tipus d’actuació sobre el mateix, oferint-vos un servei integral en la rehabilitació i restauració dels edificis:

  • Rehabilitació de façanes, cobertes i mitgeres
  • Actuacions sobre fonaments i elements estructurals existents
  • Obres de remodelació interior i actualització de les instal·lacions
  • Restauració historicoartística
  • Rehabilitació integral dels edificis
  • Actuacions d’aïllament tèrmic i acústic exterior i
  • Programes de manteniment i conservació

Les màximes qualificacions, inclosa la K7E, com a empresa especialitzada en obres de restauració del patrimoni historicoartístic, que li han permès la intervenció en edificis emblemàtics.

L’especialització del seu equip tècnic en rehabilitació integral que inclou la conservació dels oficis tradicionals així com el domini de les més innovadores tècniques aplicades a la restauració la qualifica per a afrontar, fins i tot, els projectes amb més complexitat, amb capacitació per a executar tot el procés d’un edifici.

Les certificacions de Gestió de la Qualitat segons la Norma ISO 9001, de Gestió de Gestió Mediambiental segons la Norma 14001, y de Gestió de Seguretat i Salut Laboral segons la Norma OSHA 18001 (a més de comptar amb un Servei de Prevenció propi).