Skip to main content

Rehabilitació d'edificis

Edificis no residencials

Casa unifamiliar calle Margarita Xirgu, Sitges

Reconversió d'un edifici per a ús hoteler, Barcelona

Rehabilitació integral de les façanes principal i posterior que componen l'edifici, amb la recuperació dels estucs i la neteja de la pedra original. Reforç dels forjats interiors existents per a la construcció d'un nou nucli d'escala, patis de llums i ascensor. Adaptació dels espais interiors a les noves necessitats de l'edifici, tant el principal com l'edifici annex, d'acord amb la normativa vigent.
Impermeabilització de les cobertes existents.
Muntatge de totes les instal·lacions i col·locació de tots els acabats interiors.