Skip to main content

Rehabilitació d'edificis

Edificis no residencials

Casa unifamiliar calle Margarita Xirgu, Sitges

Rehabilitació del teatre Principal de Badalona

Es va crear un espai polivalent per a representacions teatrals i altres actes, fet que dona al conjunt de l'edifici qualitat espacial i continuïtat de disseny. Aquesta reforma ha permès un edifici més flexible que l'actual amb la possibilitat de compartimentar la platea i l'amfiteatre per aconseguir dues sales de 124 i 219 espectadors, respectivament, o una gran sala de teatre per a 379 persones. Això s'aconsegueix mitjançant la instal·lació d'unes grades retràctils a la platea que donen continuïtat a l'amfiteatre, ja que comuniquen els dos nivells i possibiliten accedir a l'escenari des del nivell superior, cosa que abans era impossible. D'altra banda, com que les grades es recullen en un moble de 10,50 x 1 m, la zona de platea es pot convertir en una sala diàfana per a 850 persones on celebrar esdeveniments amb espectadors dempeus. Per si no n'hi hagués prou, el nou escenari és desmuntable i la grada porta un sistema de bloqueig per obrir-la només fins a la meitat i permetre escollir tant la capacitat de la sala com la de l'escenari. Per completar el funcionament de la sala, s'han dissenyat nous sostres falsos i revestiments que condicionen el nou espai i en milloren l'acústica, a banda d'amagar les instal·lacions de manera que l'espai central quedi lliure i diàfan un cop es plega la grada. S'ha eliminat una de les escales simètriques per col·locar-hi un ascensor i s'han fet banys nous i zones de serveis i emmagatzematge de qualitat. Per a l'evacuació en cas d'incendi, s'ha habilitat l'escala que hi ha al costat de l'accés i s'hi ha donat continuïtat en el recorregut fins a l'obertura directa al carrer i s'ha comunicat amb la part alta de l'amfiteatre.