Skip to main content

Rehabilitació d'edificis

Edificis residencials

Casa unifamiliar calle Margarita Xirgu, Sitges

Rehabilitació de les façanes de l'edifici del carrer Balmes 413, Barcelona

Rehabilitació de les façanes de la finca. Repicat del morter del revestiment i aplicació de nou morter tipus mono capa amb àrid projectat, reparació de fissures i pintat dels elements de ferro.