Skip to main content

Restauració
històrico-artística

Casa unifamiliar calle Margarita Xirgu, Sitges

Restauració del pavelló de Sant Salvador de l'Hospital de Sant Pau, Barcelona

Dins del recinte històric, correspon al primer pavelló, el seu ús és un museu dedicat a la figura de Lluís Domènech i Muntaner, al modernisme i les seves obres. El museu s'ha concebut amb una doble finalitat, la restauració de l'edifici en si mateix, i el contingut interior, drac central i exposició realitzada per museografia.

Entre les actuacions realitzades, destaquem l'execució de l'escala històrica tenint com a punt de partida únicament la caixa d'escala. Es realitza “la volta catalana” fent els trams amb arc i punt i llosa antiga. S'ha revestit exactament igual que l'existent en marbre, ceràmica i estuc, tal com va ser concebuda per Lluís Domènech i Munatner, però apta per als nous usos i normatives en edificis de concurrència pública.

Restaurem el patrimoni històrico-artístic des del rigor professional i la qualitat.