Skip to main content

Restauració
històrico-artística

Casa unifamiliar calle Margarita Xirgu, Sitges

Restauració de les façanes del Col·legi Ramon Llull, Barcelona

El projecte consisteix en la rehabilitació integral de les façanes i de les cobertes. L'edifici està situat en el districte de “l’Eixample” delimitat per l'av. Diagonal i els carrers Marina, Sardenya i Consell de Cent.
Forma part del “Pla de Distribució dels *Edificis Escolars” que la “Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona” aprova el 14 de juny de 1917, de l'arquitecte Josep Goday i Casals, d'estil noucentista.

El conjunt està format per tres cossos, edifici A i edifici B de dimensions i característiques similars i el cos central edifici C d'una sola altura sent l'accés a l'edifici. Cobertes de teula i de coberta plana.
La primera actuació a realitzar en les façanes serà l'aixecament i repicat de l'estucat esgrafiat en les zones malmeses per a la seva posterior reproducció, i evitar així els despreniments, seguit de la retirada dels elements afectats com les persianes de làmines fixes i l'extracció dels ampits existents de rajola en finestres i dels escopidors ceràmics o de pedra, posteriorment es realitzaran motlles de silicona dels elements decoratius existents per a la seva reconstrucció amb fibra de vidre i resines.
4.923 m2 de restauració de les façanes.
1.263 m2 de restauració de les cobertes.

Restaurem el patrimoni històrico-artístic des del rigor professional i la qualitat.