Skip to main content

Restauració
històrico-artística

Restauración del campanario de la Seu Vella, Lérida

Restauració del campanari de la Seu Vella, Lleida

Treballs de restauració en el campanar que pertany al conjunt d'edificacions que al llarg d'uns cinc-cents anys es van anar construint, embellint, modificant i substituint en funció de les necessitats derivades del seu caràcter catedralici. En l'actualitat la Seu Vella ja no és ni la catedral de Lleida ni una caserna militar. És un conjunt monumental, el més important i valuós de la ciutat, alhora que el més emblemàtic a l'ésser l'element que la caracteritza.

El campanar de la Seu Vella va ser construït al llarg del segle XIV i durant el primer terç del segle XV, paral·lelament a la construcció de la façana de ponent, com a part integrant d'aquesta, i es va aixecar en l'angle sud de la façana, als peus del claustre.

Restaurem el patrimoni històrico-artístic des del rigor professional i la qualitat.